วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

115 -  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม จัดทำ One page พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ พร้อมด้วยการทำ workshop เพื่อให้เกิดความรู้ ในการปฏิบัติงาน  
114 - วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ร่วมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถถ์ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและราษฎร ท้องที่ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.บ้านโคก และ อ.พิชัย  

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

113 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “อุตรดิตถ์พบปะสังสรรค์สมาชิกกลุ่ม” ครั้งที่ ๗
112 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “อุตรดิตถ์พบปะสังสรรค์สมาชิกกลุ่ม” ครั้งที่ ๗

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

312 - วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการผลิตกล้าไม้แจกจ่ายในปี 2563   

311 - วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกทบทวน ระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบวินัยและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ นปพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์,     

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

310 - วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

 309 - วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2562 โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์   

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 11 ธันวาคม, 2562 10:51:50   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์