วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 นายบัณฑิต ขวัญเย็น หน.นปพ.ทองแสนขัน และหน่วยฯ อต.1 (วังเบน) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ช่วยกันทำความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ในสำนักงาน และร่วมกันรณรงค์ สวมใส่หน้ากากอนามัยมาทำงาน และตั้งจุดให้บริการประชาชน ล้างมือด้วยเจลอนามัย เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อโรค ณ นปพ.ทองแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์