วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายมนูญ แออ่วม หน.นปพ.น้ำปาด และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันเชื้อไวรัส COVIDľ19 ช่วยกันทำความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้ง วัสดุ - อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน ร่วมกันรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัยมาทำงาน และตั้งจุดให้บริการประชาชน ล้างมือด้วยเจลอนามัยทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อประสานงาน เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อโรค ณ นปพ. น้ำปาด ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์