วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ นปพ.ตรอน / หน่วยฯ อต.2(นาลับแลง) ร่วมมือ ร่วมใจทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ร่วมกันรณรงค์ สวมหน้ากากอนามัยมาทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ณ นปพ.ตรอน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์