381-390        391-400        401- 410         411- 420          421-430          431-440         441-450         451-460        461-470         471-480        481-490        491-500              

501 - วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกทบทวน ระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบวินัย และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่        
502 - วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 หน่วยฯ อต.1 ( วังเบน) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี พ.ศ.2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ป่าคลองตรอน ฝั่งขวา ต.ผักขวง และ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลง  
503 - วันเสาร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วย ฯ อต.๓ (นาปู่โท่น) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำใคร้  
504 - วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563 หน่วยฯ อต.8 (ห้วยน้อยกา) ร่วมกับกำนันบ่อเบี้ย,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยไผ่ ชุด.ชรบ.บ้านห้วยไผ่ และ จนท.ชป.กร.314(กองกำลังผาเมือง) ออกตรวจปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า
505 - วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 หน่วยฯ อต. 6 (บ้านม่วง) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี พ.ศ. 2560 2561 เขตป่าสงวนฯ ป่าน้ำปาด บ้านห้วยเดื่อ ม.2 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 11 แปลง
506 - นปพ.ทองแสนขัน โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าไม้ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ แก่เกษตรกรทั่วไปได้รับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ ของโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
507 - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ศปม.อต ได้รับแจ้งจากประชาชน จึงมอบหมายให้ นปพ.เมืองอุตรดิตถ์ ออกตรวจสอบพื้นที่ พบเตาเผาถ่านจำนวน 1 เตา ไม้ที่เผาเป็นไม้ลางสาดและทุเรียน ที่ตัดเปลี่ยนยอด อยู่ในสวนผลไม้ ในเขตวนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน กรมอุทยานแห่งชาติฯ
508 - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นายมนูญ แออ่วม หน.นปพ.น้ำปาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกประชุมชี้แจง การปฏิบัติงาน คทช.อำเภอน้ำปาด เพื่อสำรวจจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านฝาย
509 - หน่วยป้องกันรักษาป่า อต.6 (บ้านม่วง) ร่วมกันออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 โดยแปลงที่ 3, 5 คงสภาพป่า และแปลงที่ 1,2,4,6,7,8,9 เป็นที่ทำกินของราษฎร ท้องที่บ้านห้วยเดื่อ ม.2 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ตามกรอบมาตรการฯ
510 - วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายมนูญ แออ่วม หน.นปพ.น้ำปาด และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จัดกิจกรรม เนื่องใน วันป่าไม้โลก (World forestry day) 21 มีนาคม 2563 ช่วยกันพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย บำรุ ต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่มรื่นสะดุดตา ในสำนักงาน

กลับหน้าหลัก