วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายเงี้ยม พามา หน.หน่วยฯอต.8 (ห้วยน้อยกา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ท้องที่บ้านไร่พนาวรรณ ม.5 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์