วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯอต.๘ (ห้วยน้อยกา)ร่วมกับจนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ,จนท.ตชด.๓๑๔ ,จนท.ตชด.๓๑๗ ,ชุด ชรบ ต.บ่อเบี้ย ออกตรวจปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อมุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย พร้อมทั่งออกเดินตรวจป่าและสำรวจไม้มีค่า ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ตามตะเข็ปชายแดนไทย-สปป.ลาว ระยะทางประมาณ ๑๓ กม. ณ.ท้องที่ กิ่วนกแซว ม.๗ บ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์