วันเสาร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก รวมใจ ช่วยกันจัดสถานที่ออกร้าน งานกาชาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์