วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์จัดทำแนวป้องกันไฟป่า เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ วัดห้วยลึกประชานิมิตร หมู่ 8 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์