วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์