191-200          201-210          211-220          221-230          231-240          241-250         251-260           261-270           271-280          281-290          291-300 

301 - วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายเงี้ยม พามา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.8 (ห้วยน้อยกา) ให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ และทบทวน ระเบียบวินัย โดยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง มอบนโนบาย ในการปฏิบัติงาน ฯ    
302 - วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๖ (บ้านม่วง) เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาดฯ    
303 - วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยฯ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายป่าไม้ พร้อมทั้งสำรวจ ไม้มีค่า ในเขตป่าสงวนฯ ป่าน้ำปาด ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ภูแลลาว และภูนกแซว บ้านห้วยยาง หมู่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
304 - วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบัณฑิต ขวัญเย็น หัวหน้าหน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ อต.๑ (วังเบน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ช่วยกันสร้างฝายหลวงประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ บ้านหนองกวาง
305 - วันที่ ๒๖ พ.ย ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยฯ อต.๗ (นาหน่ำ) นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาหน่วยฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาพัฒนา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. ทำความสะอาด พัฒนาห้วยน้ำลำคลอง
306 - วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
307 - วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
308 - วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชาติระวี สัญจร หน.สพช.อต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ออกติดตาม ประเมินผล และสำรวจความพึงพอใจ ให้ความรู้ทางวิชาการป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในการแจกจ่ายกล้าไม้ของประชาชน ที่มารับบริการ
309 - วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2562 โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม โดยบูรณาการจัดการที่ดินป่าไม้ ตามกรอบมาตรการ แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
310 - วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กลับหน้าหลัก