วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายผล ดำธรรม ผวจ.อต. เป็นประธานในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. มอบหมายให้ นายเดชณรงค์ แก้วใส นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน พร้อมด้วย พนักงาน ศปม.อต. เข้าร่วม ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์