วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกลวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชศักดิ์การะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงาน ศปม.อต.เข้าร่วม ณ วัดท้ายตลาด ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์