วันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงาน "วันข้าราชการพลรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔" ของจังหวัดอุตรดิตถ์ วางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เป็นราชสักการะ จุดธูปเทียนบูชา ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสงฆ์ ๙ รูป โดยนายสัญญา  แก้วธรรมานูญ ผอ.ศปม.อต. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ  เซ่งบุญตั๋ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์