วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกิจกรรม MORNING TALK เร่งรัดติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ทางไกลผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์