วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษา มหามงคล ประชาสัมพันธ์กล้าไม้แจกฟรี ลงทะเบียนต้นไม้ตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ ๑๐๐ ล้านกล้า ทางไกลผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์