วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม เครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. นายสุวิทย์ สรรเสริญ หน.นปพ.ท่าปลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด ศปม.อต. ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์