วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกิจกรรม MORNING TALK ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ทางไกลผ่านแอพลิเคชัน Zoom Meetings โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ศปม.อต. พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์