วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม นปพ.ท่าปลา , การก่อสร้างอาคาร คทช.อำเภอท่าปลา และติดตามกิจกรรมของการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของสมาชิกเครือข่ายป้องกันและควบคุมไฟป่า อำเภอท่าปลา โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ หน.นปพ.ท่าปลา สมาชิกเครือข่ายฯและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ ท้องที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์