วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ แก่ นปพ.ทองแสนขัน และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานตามกิจกรรมการปลูกฟื้นฟูป่า และบำรุงป่า โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.นปพ.ทองแสนขัน หน.โครงการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ท้องที่ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์