วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านหนองกวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง ม.๒ ต.นายาง อ.พิชัย เนื้อที่ ๒,๐๑๐ ไร่ โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองกวาง ให้การต้อนรับและบรรยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ท้องที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์