วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ ออกตรวจติดตามกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ รายนายนอง พวงใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ ศสส.ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ไร่ ปลูกไม้สักจำนวน ๖๐๐ ต้น โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและติดตาม ณ ต.ฝายหลวง และ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์