วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ เดินทางตรวจติดตามกิจกรรม คทช.จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ ป่าห้วยช้างและป่าปู่เจ้า โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ ต.ฝายหลวง และ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์