วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม พื้นที่ ๔ (ลุ่มน้ำห้วยปู่เจ้า) ติดตามการจ้างงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.สพช.อต. ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม พื้นที่ ๔ (ลุ่มน้ำห้วยปู่เจ้า) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์