วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล รมว.ทส. ปภ. ทส. ปม. นำไปสู่ปฏิบัติหน้าที่ ของ ศปม.อต. สังกัด สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์