วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และ นายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนเพื้อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับให้คำแนะนำในการดำเนินงาน จำนวน ๓ เครือข่าย ณ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านปากทับ หมู่ ๗ ต.ผาเลือด บ้านห้วยเจริญ หมู่ ๘ ต.ผาเลือด และ บ้านหาดหุ่ง หมู่ ๙ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์