191-200     201-210    211-220     221-230     231-240     241-250     251-260     261-270     271-280    281-290     291-300  

291-วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมขับคลื่อนหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
292-วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และ นายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
293-วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
294-รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก