วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และ นายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนเพื้อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับให้คำแนะนำในการดำเนินงาน จำนวน ๑ เครือข่าย ณ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านปางหมิ่น ม.๕ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์