วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และ นายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนเพื้อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับให้คำแนะนำในการดำเนินงาน จำนวน ๒ เครือข่าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านต้นขนุน ม.๓ ต.น้ำไผ่ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านชำบุ่น ม.๗ ต.บ้านฝาย และโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้ จาก เหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่บ้านต้นขนุน ม.๓ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์