วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ท่าปลา โดยมี นายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศปม.อต. เข้าร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ ณ วัดน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์