วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี และความก้าวหน้าในการแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้นำไปปลูก ในโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และระบบนิเวศป่าไม้ สร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้มีค่า ในอนาคต ตามนโยบายของกรมป่าไม้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ศปม.อต.ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์