วันศุกร์ ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ได้ขอบเขตและผังการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎร ที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่วนอุทยาน พื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม กับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์