วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธาน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์