วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีร่วมนำปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งภายในงานมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานในท้องที่ เข้าร่วม ทั้งยังได้ร่วมลงทะเบียนออนไลน์ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" จำนวน ๑๕๐ คน ณ ฝายชำเบี้ย ม.๒ ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์