วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้อุตรดิตถ์ และหน่วยฯ อต.๑ (วังเบน) ,อต.๒ (นาลับแลง) ,อต.๔ (ท่าปลา) ,อต.๕ (ห้วยฉลอง) ร่วมกับ ป.พัน ๒๐ ปกครองอำเภอลับแล อบต.แม่พูล และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๔๐ นาย ร่วมปฎิบัติการดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ ป้องกันในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ พื้นที่เสียหายประมาณ ๒๐๐ ไร่ บริเวณป่าถาวร (ป่าเตรียมการหมายเลข ๕๙) ท้องที่ หมู่ ๙ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์