วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้ง เปิดปฎิบัติการปล่อยขบวนแถวบูรณาการร่วมกันดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ วนอุทยานเขาพลึงบ้านด่าน วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย จัดกำลังพลของ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์ หน่วยฯ อต.๑ (วังเบน) ,อต.๒ (นาลับแลง) ,อต.๓ (นาปู่โท่น) ,อต.๔ (ท่าปลา) ,อต.๕ (ห้วยฉลอง) และชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยมีนายสุวิทย์ สรรเสริญ ร่วมปฎิบัติการดับไฟป่า รวมทั้งสิ้น ๕๐ นาย ณ บริเวณที่พักเขาพลึง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์