วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ Smart PR นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ด้าน onepage และการจัดทำ page Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานพัฒนาทักษะเเละศักยภาพเจ้าหน้าที่ สู่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์