วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมไม้มีค่า เพื่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์