วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ คุมเข้มเจ้าหน้าที่ วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โยดำเนินการติดตั้งป้ายข้อปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน บริการจุดล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้ามรวมกลุ่มพบปะกันอย่างใกล้ชิด และไม่ควรใกล้กันเกินระยะ 1.5-2.0 เมตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่ รมว.ทส และ อปม. ห่วงใยในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19