วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต. เป็นประธานเปิดการบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ การจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน โดย วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการจัดการสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 1,500 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์