จันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ร่วมนำเสนอผลงาน ผลการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ ราย นางสำราญ หวังศุภางค์กุล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนสำนัก เพื่อคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่)