21-30           31-40          41-50          51-60          61-70          71-80          81-90          91-100          101-110          111-120          121-130            131-140

141 - จันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ร่วมนำเสนอผลงาน ผลการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ  
142 - วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการฯ นายวุฒิกร คุ้มเจริญ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร
143 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการฯ นายวุฒิกร คุ้มเจริญ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
144 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมไปถึงการดำเนินการพื้นที่เป้าหมาย คทช.จ.อุตรดิตถ์ ตามนโยบายรัฐบาล
145 - วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สจป.ที่ 3สาขาแพร่
146 - วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย นายบัณฑิต ขวัญเย็น หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินการสร้างฝ่ายหลวงประชารัฐฯ 
147 - วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ของจุดผ่านแดนภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
148 - วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการสร้างฝายหลวงประชารัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ฯ 
149 - วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ร่วมกับ ปลัดจังหวัด ดร.ไกล้รุ่ง พรอนันต์ ผู้แทน ม.นเรศวร และผู้กี่ยวข้อง ร่วมกันหารือแนวการขอใช้พื้นที่และปรับปรุงถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
150 - วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อธิบดีกรมป่าไม้ และติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ นปพ.น้ำปาด พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยม

กลับหน้าหลัก