21-30           31-40          41-50          51-60          61-70          71-80          81-90          91-100          101-110          111-120          121-130            131-140

141 - จันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ร่วมนำเสนอผลงาน ผลการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ
142 - วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการฯ นายวุฒิกร คุ้มเจริญ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร
143 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการฯ นายวุฒิกร คุ้มเจริญ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
139 - วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2563
140 - วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓