วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2563 นำเครื่องบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักประกอบพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์