วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม จัดทำ One page พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ พร้อมด้วยการทำ workshop เพื่อให้เกิดความรู้ ในการปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

\