วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ อุตรดิตถ์พบปะสังสรรค์สมาชิกกลุ่ม ครั้งที่ ๗ โดยมี นายสุภาพ คำแฝง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่มวงเงินฝาก หุ้น ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก และตอบข้อซักถาม ไขข้อข้องใจ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

\