วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      ที่ตั้ง      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้

  ฝ่ายจัดการป่าไม้

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์ 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน 

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานกรมป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2562

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

วีดิโอออนไลน์

กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2563

กิจกรรมวันป่าไม้โลก 2563

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

ข่าวกิจกรรมศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

191 - วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงาน                              

190 - วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ นายสายัณห์ เกิดมั่น หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์                              
189 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปปลูก สร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้มีค่า ในอนาคต ตามนโยบายของกรมป่าไม้    
188 - วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้อุตรดิตถ์ และหน่วยฯ อต.๑ (วังเบน) ,อต.๒ (นาลับแลง) ,อต.๔ (ท่าปลา) ,อต.๕ (ห้วยฉลอง)  
187 - วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้ง เปิดปฎิบัติการปล่อยขบวนแถวบูรณาการร่วมกันดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้       
186 - วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสด facebook Libe สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)ฯ   
185 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล          ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ ๓ (ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง)        
184 - วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมไม้มีค่า เพื่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์   
183 - วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ Smart PR นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ด้าน onepage และการจัดทำ page Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   
182 - วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมไม้มีค่า เพื่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์     

ข่าวกิจกรรมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 08 พฤษภาคม, 2563 10:20:38   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์