พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล

ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง    วันที่ 25ิงหา 2559 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าภายใต้  โครงการผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองกอก        จังหวัดอุตรดิตถ์
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานประจำปี 2556 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
รายงานประจำปี 2557   วันที่ 23-24 สิงหา 2559   ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกปฎิบัติงาน  กิจกรรมจัดการป่าชุมชน ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประชาสัมพันธ์การจัดตั้งป่าชุมชนและการตรวจพื้นที่เพื่อต่ออายุป่าชุมชน พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย  และป่าสงวนแห่งชาติ  ป่านาอิน-นายาง  จ.อุตรดิตถ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2558 กรมป่าไม้
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์

  วันที่ 19 สิงหา 2559  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) โดยมี นายอนุชาติ สุปัญญา รักษาราชการแทนป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน ก.พ.
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

  วันที่ 19 สิงหา 2559 นายสมชาย หวังศุภางค์กุล ตัวแทนป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ Green for MOM รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
เกษตรกรดีเด่น  "สาขาอาชีพปลูกสวนป่า"  หนังสือเวียนกรมป่าไม้
ตารางวัดปริมาตรไม้ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

เวร-ยาม รักษาความปลอดภัยศูนย์ฯ

  วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   

 

 

                                                                                                                       

 

หนังสือเวียนภายใน

 

 

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

209  -  การกำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com