" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล

ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.30-12.00 น.  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานประจำปี 2556 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
รายงานประจำปี 2557 วันที่ 20 กันยายน เวลา 10.00 น.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมถวายเครื่องสักการะบชา ท่านพ่อ ร.5 ผู้ก่อตั้งกรมป่าไม้ และสักการะสิ่งศักดิ์ที่เคารพในสำนักงาน เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 12 ทศวรรษ 18 กันยายน ของทุกปี   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2558 กรมป่าไม้
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 กันยายน เวลา 09.00 น.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย  ข้าราชการ พนักงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 12 ทศวรรษ 18 กันยายน ของทุกปี ณ วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมือง อุตรดิตถ์      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน ก.พ.
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กันยายน 2559  นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายบัณฑิต คีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 120 ปี 18 กันยายน ณ กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
เกษตรกรดีเด่น  "สาขาอาชีพปลูกสวนป่า"  หนังสือเวียนกรมป่าไม้
ตารางวัดปริมาตรไม้ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

เวร-ยาม รักษาความปลอดภัยศูนย์ฯ

วันที่ 16 กันยายน 2559  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) มอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายสมภพ ค้าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ รักษาการแทนป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   

 

 

                                                                                                                       

 

หนังสือเวียนภายใน

 

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com