" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน

และลูกจ้าง ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 14 ส.ค 2560 เวลา 09.00-17.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) โดยนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักฯพร้อมผอ.ส่วนฯ และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล  ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของฐานปฎิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ ท้องที่อำเภอท่าปลา อำเภอเมือง และอำเภอทองแสนขัน     จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 12 ส.ค 2560 เวลา 17.00 น.  นายอนุชาติ สุปัญญา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2557 กรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รายงานประจำปี 2559 ันที่ 12 ส.ค 2560 เวลา 07.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และเวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ก.พ.
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" วันที่ 7 ส.ค 2560 เวลา 09.30 น.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐและโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ตารางวัดปริมาตรไม้  หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 3 ส.ค 2560 เวลา14.30 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการพัฒนาการป่าไม้ร่วมกับองค์กรและ เครือข่ายแบบบูรณาการ ร่วมปลูกต้นไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง ณ บริเวณ เวียงเจ้าเงาะ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์   

สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com