" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

       นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล         ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 30 พ.ย. 2559  นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) มอบหมายให้นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2560 ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้      จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันอังคาร ที่ 29 พ.ย.59 เวลา 10.00 -12.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่11/2559 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมป่าไม้
ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตารางวัดปริมาตรไม้  วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย 2559 นายสุวิทย์ สรรเสริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยพนักงานราชการ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ตรวจสอบการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมไม้ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" สำนักงาน ก.พ.
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย 2559 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายถวิล จันทิยศ หัวหน้า โครงการฟื้นฟูฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ณ บ้านห้วยเจริญ  อ.ท่าปลา    
 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
รายงานประจำปี 2557 หนังสือเวียนกรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558 ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

รายงานประจำปี 2559

วันอังคารที่ 22 พ.ย 2559 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก      สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   

 

 

                                                                                                                       

 

หนังสือเวียนภายใน

 

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com