" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน

และลูกจ้าง ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 16 ต.ค. 2560  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการและพนักงานในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ และร่วมต้อนรับนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 06.30-08.30 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2557 กรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รายงานประจำปี 2559

วันที่ 11 ต.ค 2560 เวลา 13.30-16.00 น. นายชูเกียรติ พงษ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) มอบหมายให้นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสมภพ ค้าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมข้อราชการชายแดน ฯ  

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ก.พ.
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" วันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานและครบรอบ 100 ปี  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ตารางวัดปริมาตรไม้  หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 27 ก.ย. 2560 เวลา 09.00น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน   

สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com