วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

143 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการ ฯ   
142 - วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

141 - จันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓  
140 - วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

 

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

353 - วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ออกตรวจลาดตระเวนป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของประชาชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำปาด” ณ ท้องที่ป่าหลังอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ ม. 9 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์   

352 - วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯอต.๘ (ห้วยน้อยกา)ร่วมกับจนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ,จนท.ตชด.๓๑๔ ,จนท.ตชด.๓๑๗ ,ชุด ชรบ ต.บ่อเบี้ย ออกตรวจปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

351 - วันเสาร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก รวมใจ ช่วยกันจัดสถานที่ออกร้าน งานกาชาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ฯ     

 350 - วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์จัดทำแนวป้องกันไฟป่า  

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 17 มกราคม, 2563 18:45:41   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์